Privacy Statement

Vers Gebrandweer neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie
over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy
Statement van Vers Gebrandweer uiteengezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking
op de persoonsgegevens die Vers Gebrandweer via de Website verzamelt. We raden u
aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wat is Vers Gebrandweer
Vers Gebrandweer is een mobiele espressobar. We willen je laten genieten van de
mooiste koffiebeleving. Want een koffiemoment moet in onze ogen voelen als een soort
minivakantie. Dit realiseren we met barista’s die de koffie’s vakkundig bereiden, vanuit
onze oldtimer brandweerbus uit 1977. Uiteraard met vers gebrande, 100% biologische
bonen van topkwaliteit en een professionele espressomachine. We zorgen dat
koffieplantages eerlijke prijzen krijgen voor de koffiebonen en streven zoveel mogelijk
naar een duurzame manier van werken. Doel hiervan is dat iedereen een positieve
ervaring beleeft, van de koffieplantage tot aan jou als degene die de koffie drinkt.

Vers Gebrandweer  is gevestigd te Hoofddorp aan de Goudplaat 82, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69630267.

2. Welke informatie wordt door Vers Gebrandweer verzameld en verwerkt?
Contactformulier
De Vers Gebrandweer website kent géén account waaronder wordt ingelogd. Het enige
dat wordt bewaard aan persoonsgegevens is de naam, bedrijfsnaam, email-adres,
telefoonnummer en de vraag die men stelt. Dit gebeurt indien u contact opneemt met
Vers Gebrandweer via het contact formulier.

3. Worden er cookies gebruikt op Vers Gebrandweer?
Ter uitvoering van de dienst maakt Vers Gebrandweer géén gebruik van cookies.
Op de Website worden geen advertenties van derde partijen getoond.

4.Voor welke doeleinden wordt de door u aangeboden informatie in het
contactformulier gebruikt?
Vers Gebrandweer zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden gebruiken:
* om contact met u op te nemen.
* om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Vers Gebrandweer uw persoonsgegevens niet
aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het
toezenden van reclame).

Vers Gebrandweer zal uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis
van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een
rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen
rechten. Vers Gebrandweer wijst u er verder op dat derden nooit van uw
persoonsgegevens kennis kunnen nemen.

5. Op welke wijze beschermt Vers Gebrandweer persoonlijke informatie?
Vers Gebrandweer heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. De Website biedt uitsluitend informatie, en is zodanig
beveiligd dat contact informatie niet door derden kan worden gezien. De omgeving zelf is
beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding https in de URL (de
webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een
gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u
controleren of u veilig contact hebt met de Website.

Vers Gebrandweer kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Vers
Gebrandweer getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens
voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Vers Gebrandweer, kan het voorkomen dat één
of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde
partij of dat Vers Gebrandweer fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw
persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Doorgifte naar andere landen en landen buiten de EU
De gegevens worden niet doorgegeven aan het buitenland of naar landen buiten de EU.

8. Bewaren van uw gegevens
Vers Gebrandweer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt Vers Gebrandweer verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen of te verwijderen. Vers Gebrandweer zal ten minste binnen vier weken laten weten
of, dan wel in hoeverre, aan het verzoek zal worden voldaan.

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Vers Gebrandweer?
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u deze verlaat en op websites van derde
partijen terecht komt. Vers Gebrandweer heeft geen zeggenschap over de website van
derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites
van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft
alleen betrekking op persoonsgegevens die via deze Website zijn verkregen. Vers
Gebrandweer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de
werking en/of inhoud van) websites van derden.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt
op de Website.

12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan
info@versgebrandweer.